Nabíjačky autobatérií

Toto je doporučený postup použitia nabíjačky autobatérii:

- Skontrolujte si či je vaša baréria typu olovený akumulátor s tekutým elektrolytom
- odpojte batériu
- vyberte batériu von a uložte na vodorovnú plochu
- otvorte všetky članky batérie - väčšinou sa otváraju odskutkovaním uzáverov
- skontrolujte hladinu elektrolytu v každom článku
- ak je to potrebné dolejte destilovanú / demineralizovanú vodu do článkov
- pripojte svorky k batérii - skontrolujte polaritu, modrá svorka mínus, červená plus
- skontrolujte prepínač výstupného napätia na nabíjačke podľa typu vašej batérie ( 6V / 12V )
- zapojte nabíjačku do elektrickej siete
- nechajte nabíjať niekoľko hodín - typicky 10-11 hodín pre 44 Ah autobatériu, čas nabíjania nie je kritický
- jemné plynovanie batérie počas nabíjania nieje na závadu
- priebežne je možné kontrolovať stav nabitia autobatérie meraním hustoty elektrolytu
- pri akýchkoľvek problémoch odpojte nabíjačku z elektrickej siete a svorky z batérie
- nenabíjajte batérie ktoré sú zjavne zničené, vyskratované, majú mechanicky poškodený obal, ...

Elektrolyt v článkoch akumulátora je žieravina preto buďte nanajvýš opatrný a pri práci používajte ochranné pomôcky, okuliare a kvalitne gumené rukavice.

Zabráňte prístupu nepovolaných osôb, detí a zvierat.


Ako je zabezpečená ochrana autobatérie a nabíjačky:

- prípadný skrat rieši poistka
- dlhodobé preťaženie akumulátora rieši tepelná poistka v trafe
- kolísanie siete rieši sýtenie jadra a vnútorný odpor vinutí

Napriek tomu nenechávajte nabíjanu batériu bez dozoru. Doporučujeme priebežne kontrolovať stav nabitia autobatérie meraním hustoty elektrolytu.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info