Obchodné podmienky internetového obchodu Autobiznis.sk

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri objednávaní budete požiadaný o poskytnutie Vašich osobných platných identifikačných údajov (meno a priezvisko, adresu, telefónne čísla, mailová adresa, IČO, DIČ). Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru dopravcom. V prípade, že ste už registrovaný zmenu osobných údajov môžete vykonať sami vo Vašom účte, pokiaľ nie ste registrovaný zmenu môžete spraviť zaslaním žiadosti o zmenu osobných údajov na info@autobiznis.sk a zmenu ktorých osobných údajov sa to týka. Vymazanie osobných údajov na požiadanie na info@autobiznis.sk . Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu.

Spoločnosť Marián Horník - AUTOBIZNIS, prevádzkovateľ obchodu www.autobiznis.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom §36 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z.. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú údaje poskytované v minimálnom rozsahu potrebné výlučne pre doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti neoprávnenému zneužitiu.
Využívaním internetového obchodu www.autobiznis.sk objednávateľ súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení §36 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z.. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. 

ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY udeluje:

Potvrdenie o registrácii informačného systému osobných údajov s názvom " e-shop FLOX", ktorému bolo pridelené registračné číslo: 201412616.

Potvrdenie o registrácii informačného systému osobných údajov s názvom " Ekonomický systém POHODA", ktorému bolo pridelené registračné číslo: 2014123621.

Odbor výkonu dozoru:
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
tel. č. 032/6400 109
info@soi.sk  

 

PRÁVNE ASPEKTY:

Obsah webových stránok spoločnosti Marián Horník - AUTOBIZNIS (www.autobiznis.sk) podlieha ochrane autorských práv. Kopírovanie informácií či dát, najmä použitia textov, častí textov alebo grafických materiálov podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu spoločnosti Marián Horník - AUTOBIZNIS.

Všetky informácie alebo dáta, ich využitie a zverejnenie na webových stránkach spoločnosti Marián Horník - AUTOBIZNIS, ako aj všetky súvisiace činnosti, ich dôsledky alebo neuvedenie informácií sa riadi výhradne slovenským právom. 

 

PLATBA

 • V hotovosti kuriérovi (dobierkou) - platba sa uskutočňuje pri prevzatí tovaru od kuriéra. Poplatok za platbu v hotovosti je 1,00 EUR.
 • Bankovým prevodom - Po vytvorení Vašej objednávky Vám obratom zašleme na Váš e-mail potvrdenie o prijatí objednávky, kde nájdete podrobné údaje potrebné na realizáciu bankového prevodu na náš účet vedený v Tatra banke. V prípade, že nepoužívate rovnakú banku je potrebné kalkulovať, že medzibankový prevod z inej banky trvá štandardne 2-3 pracovné dni. Ako variabilný symbol používajte číslo objednávky, aby sme mohli Vašu platbu priradiť k Vašej objednávke. Po zaevidovaní platby Vám bude tovar v čo najkratšom čase odoslaný na dodaciu adresu, o čom obdržíte aj informačný e-mail.
 • Na splátky - všetky informácie o nákupe na splátky nájdete v sekcii: NÁKUP NA SPLÁTKY
 • TatraPay - platba internet bankingom Tatra banky. Po vytvorení objednávky ste presmerovaný priamo na zabezpečenú stránku Tatra banky, kde sa prihlásite a potvrdíte Vašu platbu.
 • CARDPAY - Platba za tovar prostredníctvom platobných kariet. 
 • Osobne na predajni - iba v hotovosti pri vyzdvihnutí v predajni v Trenčíne.

 

DODACIE PODMIENKY

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 3-7 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. V prípade, že nebude možné objednávku vybaviť alebo niektorý tovar nebude skladom, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať telefonicky alebo mailom. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo už nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru alebo je dlhodobo objednaný výrobok nedostupný. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť, alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bezodkladne (najneskôr však do 15 kalendárnych dní) vrátená späť prevodom na jeho účet, pokiaľ sa nedohodne inak. Kupujúci bude o tomto kroku informovaný telefonicky alebo e-mailom a peniaze budú kupujúcemu vrátené príkazom na bankový účet kupujúceho. Kuriérska spoločnosť dovezie tovar pri prvé uzamykateľné dvere!

Preprava - objednaný tovar Vám zašleme výhradne prostredníctvom kuriérskej spoločnosti UPS. Tovar neposielame prostredníctvom Slovenskej pošty!  Čas dovozu nie je možné stanoviť v objednávke, je možné dohodnúť sa s prepravcom. V emaile od kuriérskej služby UPS je uvedené referenčné číslo balíka, pomocou ktorého sa môžete informovať v UPS o stave doručenia odovzdaného tovaru kuriérovi. Dodanie zásielky sa realizuje v čase od 8:00 - 17:00 v dňoch pondelok - piatok (mimo dní pracovného pokoja), kuriérska spoločnosť Vám dovezie tovar do 24 hodín od prevzatia tovaru ku konečnému spotrebiteľovi. Ceny prepravného su uvedené TU.

Podmienky prepravy:

 • platba dobierkou prebieha v hotovosti kuriérovi, kuriér Vám vystaví doklad o zaplatení
 • pri nezastihnutí Vás bude kontaktovať kuriérska spoločnosť a dohodne nový termín dodania

Postup pri preberaní zásielky:
Skontrolujte, či nie je obal výrobku poškodený. Pokiaľ obal bude javiť známky poškodenia (napr. bude roztrhnutý, rozlepený a pod.), tovar nepreberajte alebo prevezmite s výhradou.  V prípade, že obal bude v poriadku, tovar zaplaťte a prevezmite. Upozorňujeme, že podľa podmienok dopravcu nemôžete tovar pred zaplatením a prevzatím rozbaliť a prekontrolovať. Pokiaľ po rozbalení zistíte poškodenie výrobku, bezodkladne kontaktujte reklamácie a servis. Pri neskoršom oznámení nemusí byť Vaša reklamácia kladne vybavená. Pri rozbalení dbajte na to, aby ste obal a vnútorné výplne rozbaľovaním nepoškodili, obal vo vlastnom záujme nevyhadzujte a nejakú dobu uschovajte.
Spoločnosť Slovak Parcel Servis (UPS) odovzdá príjemcovi zásielku, ktorej obal nejaví známky poškodenia, až po podpísaní doručovacieho hárku, v prípade dobierky po podpísaní doručovacieho hárku a zaplatení dobierkovej sumy. Až potom si môže príjemca zásielku otvoriť a skontrolovať (pričom nie je oprávnený vyžadovať prítomnosť a asistenciu spolupracovníka spoločnosti SPS).

Osobný odber - v nákupnom košíku máte možnosť zvoliť si aj možnosť vyzdvihnutia na výdajnom mieste bez poplatku a to:

TRENČÍN - Opatovská 481/32, 91101 Trenčín, Slovakia, +421 907 787 785 

 

DODANIE DAŇOVÉHO A ZÁRUČNÉHO LISTU

Daňový doklad je zasielaný priamo so zásielkou. Daňový doklad slúži ako záručný list za predpokladu, že obsahuje meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu kupujúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko ak ide o fyzickú osobu.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - VRÁTENIE TOVARU

V súlade s zákonom č. 102/2014 Z. z.. má kupujúci-spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote a dodrží nižšie uvedené podmienky, bude mu vrátená kúpna cena:
- pre vrátenie tovaru nám doručte tovar (poštou, kuriérom, osobne) do sídla spoločnosti spolu s kópiou faktúry, listom prečo vraciate tovar a číslo bankového účtu, na ktorý budú peniaze vrátené.
- v prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nepoškodený, zabalený v originálnom obale a so všetkým príslušenstvom čiže úplný, vráti predávajúci kupujúcemu celú sumu kúpnej ceny. Tovar musí byť odoslaný s kópiou dokladu o kúpe!
- ak kupujúci vráti tovar použitý, poškodený a kompletný, uhradí predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú o cenu, za ktorú sa tovar uvedie do pôvodného stavu a o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej kúpnej ceny tovaru za každý deň používania tovaru ( v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka).
- Kupujúcemu vzniká nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom. (v prípade, že si spotrebiteľ zvolil iný spôsob dopravy ako najlacnejší, nie je predávajúci povinný dodatočné náklady uhradiť)


- peniaze (celá suma alebo relevantná časť) za tovar Vám budú vrátené prevodom na Váš účet  v zmysle zákona najneskôr do 15 dní.
- v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme bohužiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.
V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci-spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
- poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
- predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou a teda je bez závad pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade rozporu s kúpnou zmluvou má zákazník právo od zmluvy odstúpiť.
- V prípade, že nebude k tovaru pribalená faktúra alebo potvrdenie prijatia objednávky, nie je možné žiadosť o vrátenie peňazí vybaviť! 

Každá potvrdená objednávka je zo strany zákazníka záväzná podľa našich obchodných podmienok (OZ §544-545, zákon č. 40/1964 Zb.). Pokiaľ nebude objednávka, ktorá je zaslaná zákazníkovi na dobierku prevzatá, alebo bude vrátená z dôvodu, ktorý zavinil zákazník, bude v každom prípade požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok: Zmluvná pokuta vo výške 7€ s DPH.

V prípade neuhradenia, bude táto suma vymáhaná spoločnosťou, ktorej Vašu zmluvnú pohľadávku postúpime.

Mám vrátiť darček, ktorý som dostal k tovaru?
Áno, ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, ruší sa tým aj darovacia zmluva a je potrebné spolu s tovarom vrátiť aj získaný darček.
Príklad: Objednali ste si 2 produkty. Pri jednom produkte bola akcia na Darček. Ak budete vracať tovar, ku ktorému sa viazala akcia na Darček zadarmo, je potrebné vrátiť aj daný darček. Ak by ste vracali tovar, ku ktorému nebola akcia na Darček, tak nie je potrebné darček zasielať naspäť.

REKLAMÁCIA A ZÁRUKA

Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Prípadnú reklamáciu vybavíme s Vami individuálnou dohodou k Vašej spokojnosti v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné závady. Pokiaľ budú takéto poškodenia zistené, je kupujúci túto skutočnosť povinný bezokladne nahlásiť predajcovi. Za závady vzniknuté prepravcom neručíme. Sídlo spoločnosti slúži aj ako hlavné a jediné servisné stredisko. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Základnou podmienkou pre prijatie a vybavenie reklamácie je predloženie dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru predávajúcemu emailom na info@autobiznis.sk, poštou alebo osobne.

V zmysle zákona sa na tovar a jeho komponenty vzťahuje záručná doba 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.
 

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:

- nesprávnym použitím výrobku, nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, mechanickým poškodením
- nesprávnym skladovaním, opotrebením dielov pri bežnom používaní, neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- nesprávnou údržbou alebo nedostatočnou údržbou, neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním a nevhodným umiestnením

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Zákazník objednáva tovar za ceny uvedené na tomto servery vo chvíli definitívneho potvrdenia objednávky. Pre kontrolu dostane zákazník do 24 hodín potvrdzujúci e-mail. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre a farbu výrobku v záujmu zlepšenia jeho vlastností bez predchádzajúceho písomného upozornenia. Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté pri tlači obchodných a technických dokumentov.

Tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu musíte reklamovať priamo v internetovom obchode.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
odovzdaním opraveného tovaru
výmenou tovaru
vrátením kúpnej ceny tovaru
vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

POSTUP PRI REKLAMÁCII:

 • informujte nás o reklamácii výhradne e-mailom alebo písomne. Základnou podmienkou pre prijatie a vybavenie reklamácie zákazníka je zaslanie dokladu o nadobudnutí tovaru predávajúcemu emailom na info@autobiznis.sk, poštou alebo osobne.
 •  Tovar spolu s dokladom o kúpe zašlite ako balík na našu adresu Marián Horník - AUTOBIZNIS, Opatovská 481/32, 91101, Trenčín. Zásielku s tovarom Vám odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
 • zákazník sa môže o prebiehu reklamácie informovať e-mailom na info@autobiznis.sk alebo telefonicky na čísle +421 907 787 785.
 • o ukončení a o výsledku reklamácie bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom.

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@autobiznis.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z

20.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

20.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. 


Možnosť platby:

platba platobnou kartou Visa, Visa Elektron, MasterCard, Maestro

Platba hotovosťou pri osobnom vyzdvihnutí doplnkov na auto na predajni

Platba za autodoplnky bankovým prevodom - Internet banking

Platba na dobierku pri doručení balíka kuriérskou službou UPS

Spôsob dodania:

Doručenie balíkov s autodoplnkami pomocou kuriérskej spoločnosti UPS

Osobný odber náhradných dielo a autodoplnkov

 

Náš tovar z Autobiznis.sk nájdete aj na www.pesiazona.sk

Porovnávač produktov autodoplnkov, náhradných dielov a diskov

Zaregistrovať do Noviniek e-mailom
 

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.