Povinná výbava na automobily.

Autolekárničky, reflexné vesty, ťažne laná, hasiace prístroje

 
   

Bezpečnostný set povinnej výbavy automobilu

 

Autolekárnička - v textilnom obale

 

Autolekárnička - v plastovom obale

     
16 € s DPH
  5,90 € s DPH
  5,90 € s DPH
 
Akcia mesiaca Obvykle skladom
 
Akcia mesiaca Obvykle skladom
 
   

MOTOlekárnička - v textilnom obale

 

Hasiaci prístroj práškový 1KG ABC s vešiakom

 

Hasiaci prístroj práškový 1KG ABC s vešiakom a manometrom

     
6,90 € s DPH
  10 € s DPH
  11 € s DPH
Obvykle skladom
 
Skladom
 
Skladom
 
   

Reflexná vesta - oranžová

 

Detská reflexná vesta ORANGE (Chlapec)

 

Detská reflexná vesta ŽLTA (Dievča)

     
2 € s DPH
  2,50 € s DPH
  2,50 € s DPH
Skladom
 
Skladom
 
Skladom
 
   

Polo-automatická opravná sada na pneumatiky Slime Smart Repair

 

Ťažné lano s karabinami - 1800kg / 4m

 

Ťažné lano s karabinami - 3000kg / 4m

     
43 € s DPH
  3,80 € s DPH
  5,80 € s DPH
Skladom
 
 
Skladom
 
   

Ťažné lano s karabinami - 5000kg / 4m

 

Výstražný trojuholník

 

Núdzové kladivo LifeHammer Classic - oranžové

     
6,80 € s DPH
  4,20 € s DPH
  11,90 € s DPH
Skladom
 
Skladom
 
 
   

Núdzové kladivo LifeHammer Classic - žlté

 

Núdzové kladivo LifeHammer Evolution

 

Núdzové kladivo LifeHammer Plus

     
11,90 € s DPH
  26,90 € s DPH
  16,20 € s DPH
 
 
Vypredané
 
   

Bezpečnostný pás pre deti Lifehammer Safety Belt Solution

 

Reflexný pásik oranžový - 2,9x30cm

 

Ťažná tyč bezpečnostná 2000 kg

     
17,90 € s DPH
  1 € s DPH
  35 € s DPH
 
 
 
   

Tažná tyč pro osobný automobil nosnosť 2,5t - 180cm

 

Tažná tyč pro automobil nosnost 3,5t

 

Zdvihák 1,5 Tony

     
45 € s DPH
  90 € s DPH
  16,90 € s DPH
 
 
 
   

Upínací popruh s kovovou račňou - 500kg / 5m

 

Upínací popruh s kovovou račňou - 500kg / 6m

 

Upínací popruh s kovovou račňou - 2000kg / 5m

     
5,70 € s DPH
  6 € s DPH
  12 € s DPH
 
 
 
   

Upínací popruh s kovovou račňou - 2000kg / 6m

 

Upínací popruh s kovovou račňou - 500kg / 5m zelený

 

Upínací popruh s kovovou račňou - 500kg / 5m - 2ks

     
12,90 € s DPH
  5,20 € s DPH
  9,20 € s DPH
 
 
 
   

Upínací popruh s kovovou račňou - 500kg / 5m červený

 

Upínací popruh s kovovou račňou - 5000kg / 10m

 

Upínací popruh s kovovou račňou - 5000kg / 12m

     
4,50 € s DPH
  19,70 € s DPH
  21,30 € s DPH
 
 
 
   

Upínací popruh s kovovou račňou - 5000kg / 6m

 

Upínací popruh s kovovou račňou - 5000kg / 8m

 

Upínací popruh s kovovou račňou - 500kg / 6m červený

     
16,90 € s DPH
  19,30 € s DPH
  4,50 € s DPH
 
 
 

Povinná výbava vozidla od 1.1.2014 pre prevádzkovateľa vozidla podľa § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Povinná výbava vozidla


Medzi základnú povinnosť pre prevádzkovateľa vozidla podľa § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov patrí zabezpečiť, aby vozidlo bolo vybavené povinnou výbavou.


Povinnú výbavu ustanovuje § 16 vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidla v premávke na pozemných komunikáciách.


Povinnou výbavou sú:


a) homologizovaný prenosný výstražný trojuholník – platí pre osobné vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy, traktory a pracovné stroje samohybné.
Prenosný výstražný trojuholník musí byť homologizovaný podľa predpisu EHK č. 27, pričom sa umiestňuje počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo na náklade alebo v dôsledku dopravnej nehody (§ 24 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Výstražný trojuholník musí byť vo vozidle v ochrannom kryte (napr. obale) alebo bez ochranného krytu, vtedy musí byť zabezpečená jeho nevyhnutná ochrana proti vonkajším vplyvom počas prepravy.


b) bezpečnostný reflexný odev – platí pre osobné vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy, traktory a pracovné stroje samohybné.
Vyhláška necháva možnosť výberu pre prevádzkovateľa vozidla (napríklad vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka), ale je stanovené, že bezpečnostný odev musí byť umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča vozidla a musí spĺňať technickú normu pre výstražné odevy (napríklad EN 471 + A1). Technická norma pripúšťa tri farby bezpečnostného odevu – fluorescenčná žltá, fluorescenčná oranžovočervená alebo fluorescenčná červená, pričom odev musí byť schopný vizuálne signalizovať prítomnosť používateľa zabezpečením dobrej viditeľnosti používateľa v nebezpečných situáciách, pri všetkých svetelných podmienkach, vo dne aj za tmy pri osvetlení prednými svetlometmi vozidla.


c) náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru – platí pre osobné vozidlá, nákladné vozidlá a autobusy.
Spolu s náhradným kolesom s diskom a s náhradnou pneumatikou povinnou výbavou musí byť aj kľúč na matice alebo na skrutky kolies a príručný zdvihák.
Touto povinnou výbavou nemusia byť vozidlá vybavené, ak ide o
- vozidlá, ktoré majú všetky kolesá vybavené pneumatikami s technológiou, umožňujúcou jazdu aj po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z pneumatík (napr. Run-flat),
- vozidlá vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie; u autobusov a nákladných vozidiel nad 3,5 t vybavenie prostriedkami na bezdemontážnu opravu môže byť nahradené zmluvným vzťahom, na základe ktorého bude zabezpečená oprava poškodenej pneumatiky nepretržite na celom území Slovenskej republiky,
- mestské autobusy, nákladné vozidlá špeciálne, špeciálne vozidlá, ktoré sú prevádzkované na obmedzenom území v operatívnom dosahu servisných služieb svojho prevádzkovateľa.
Prípojné vozidlá nad 750 kg a prípojné vozidlá za traktory s konštrukčnou rýchlosťou nad 40 km/h musia byť tiež vybavené náhradným kolesom s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru. Jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso. Touto povinnou výbavou nemusia byť tieto prípojné vozidlá vybavené, ak ide o vozidlá vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie; u vozidiel nad 3,5 t vybavenie prostriedkami na bezdemontážnu opravu môže byť nahradené zmluvným vzťahom, na základe ktorého bude zabezpečená oprava poškodenej pneumatiky nepretržite na celom území Slovenskej republiky alebo vozidlá sú prevádzkované na obmedzenom území v operatívnom dosahu servisných služieb svojho prevádzkovateľa.


d) lekárnička – platí pre motocykle nad 50 cm3, trojkolky nad 50 cm3, štvorkolky nad 50 cm3, osobné vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy, traktory a pracovné stroje samohybné.
Druhy a obsah lekárničiek ustanovuje vyhláška MZ SR č. 143/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu. Lekárnička na poskytnutie predlekárskej dočasnej prvej pomoci musí byť použiteľná a jej predpísaný obsah musí byť v expiračnej dobe.


e) protisklzové (snehové) reťaze svojimi rozmermi určené aspoň pre jednu z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca – pre nákladné vozidlá nad 12 t.


f) zakladací klin
Povinnou výbavou motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t a prípojného vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg je najmenej jeden zakladací klin, ktorý účinne zabezpečí vozidlo proti samovoľnému pohybu a je ľahko prístupný, bezpečný a spoľahlivo upevnený; pri motorovom a prípojnom vozidle s troma a viacerými nápravami, jednonápravovom prívese s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg a návese sú najmenej dva zakladacie kliny.


g) hasiaci prístroj
Povinnou výbavou nákladných vozidiel nad 3,5 t, autobusov s počtom do 22 miest na sedenie, traktorov a pracovných strojov samohybných je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg, a autobusov s počtom nad 22 miest na sedenie je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 12 kg. Vozidlá používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení musia mať jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorého hmotnosť náplne je najmenej 1,3 kg.
Hasiace prístroje sa na vozidle upevňujú do úchytiek na umiestnenie v smere zvislom alebo vodorovnom tak, aby spoľahlivo odolávali zrýchleniu najmenej 6 g v smere čelného nárazu vozidla a umiestňujú sa na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste. Nová vyhláška podobne ako pri bezpečnostnom odeve priamo stanovuje, že aspoň jeden hasiaci prístroj musí byť umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča vozidla, pričom sa predpokladá, že každý hasiaci prístroj musí byť v použiteľnom stave.

Povinnou výbavou už nie sú náhradné elektrické poistky, náhradné žiarovky a ťažné lano.
 


Možnosť platby:

platba platobnou kartou Visa, Visa Elektron,  MasterCard, Maestro

Platba hotovosťou pri osobnom vyzdvihnutí doplnkov na auto na predajni

Platba za autodoplnky bankovým prevodom - Internet banking

Platba na dobierku pri doručení balíka kuriérskou službou UPS

Spôsob dodania:

Doručenie balíkov s autodoplnkami pomocou kuriérskej spoločnosti UPS

Osobný odber náhradných dielo a autodoplnkov

Porovnávač produktov autodoplnkov, náhradných dielov a diskov

Zaregistrovať do Noviniek e-mailom